ANMÄLAN ARENA USO   Norska, Danska & Finska föreningar gör anmälan via LENEX *.lef,   Eller manuell anmälan på Excel fil Svenska föreningar anmäler sig direkt via OCTO nedan:   Aktuell LENEX / Gren Fil GR anm.fil finns på LIVETIMINGS filarkiv här